Luyện thi TOEIC cấp tốc có đạt được hiệu quả như học viên mong đợi?

Trong thời gian gần đây, có không ít trung tâm anh ngữ cả lớn và nhỏ đưa ra những lời chào mời Luyện thi toeic cấp tốc đảm bảo. Những lời chào mời này nhanh chóng thu hút các bạn học viên với tâm lý muốn luyện thi toeic cấp tốc nhanh chóng đạt được hiệu quả. Nhưng thực tế, luyện thi toeic cấp tốc có thực sự mang lại kết quả như mong muốn? Nếu có thì học viên cần phải đáp ứng những điều kiện gì hay tố chất gì để đạt được hiệu quả luyện thi toeic tốt nhất?

Continue reading “Luyện thi TOEIC cấp tốc có đạt được hiệu quả như học viên mong đợi?”

Advertisements